Provádíme implementace řešení na míru každému zákazníkovi. 

Uvědomujeme si, že každý zákazník má specifické potřeby.

1X Hosting Illustration 05
1X Hosting Illustration 01

Konsolidaci TELCO služeb provádíme u:                 

pevných hlasových služeb

mobilních hlasových i datových služeb

datových služeb (VPN)

internetových služeb

Konsolidace Telekomunikačních služeb

Našimi klienty a zákazníky jsou ti, kteři potřebují optimálně řešit investice a provozní prostředky vynakládané do telekomunikačních služeb a IT.

Klientům nabízíme kompletní konzultace a poradenství při rozhodování o optimalizaci nákladů. Na základě Vašich podkladů provedeme analýzu potřeb a využívání telekomunikačních služeb ve Vaší společnosti.
Následně navrhneme možnosti optimalizací a úspor s cílem dosáhnout stejné nebo vyšší kvality (výkonu) služeb za nižší finanční prostředky.              

Naše služby zahrnují:

analýzu existujících smluv (due diligence)

délky kontraktu, služeb, konkurence na trhu, cen, apod.

návrh řešení optimalizace a konsolidace

kompletní detailní popis řešení, fáze, dílčí kroky s vyjádřením finanční náročnosti a vyčíslením úspory finančních prostředků

zpracování formátu výběrového řízení, vedení výběrového řízení a zpracování vyhodnocení

pomoc při jednání s poskytovatelem služeb, dodavatelem technologií

Infrastrukturní ICT audity a analýzy

Přehled a znalost IT/ICT infrastruktury společnosti je základem pro stanovení další strategie rozvoje společnosti v této oblasti.

Detailní zmapování vaší IT a ICT infrastruktury

1X Hosting Small Icon 02

Screening ICT prostředků

hosting icon 31

Asset management

hosting icon 34 1

Definování provozních rizik

hosting icon 07 1

Definování provozních a investičních nákladů (OPEX/CAPEX) a úspor

hosting icon 12

Servisní zajištění

1X Hosting Illustration 03
hosting icon 09

Bezpečnostní analýzy, audity a penetrační testy

Bezpečnost je neustálý cyklus prověřování zranitelnosti našich IT a ICT prostředků a zavádění nápravných opatření, včetně školení uživatelů sítě.

Jsme připraveni Vám pomoci s řízením bezpečnosti ve vaší společnosti.

V rámci řízení bezpečnosti budeme provádět následující činnosti:

 • analýza bezpečnosti perimetru sítě
 • penetrační testy z vnitřního i vnějšího prostředí
 • screening a zhodnocení používaných bezpečnostních řešení uvnitř sítě
 • návrh nápravných opatření
 • kontrola revize a úprava vnitřních bezpečnostních směrnic (ISMS, 27001)
 • školení uživatelů na doporučené chování vedoucí k zajištění bezpečnosti počítačové sítě a dat
hosting icon 34 1

Příprava a kordinace výběrových řízení v oblasti telekominikačních služeb a ICT služeb, produktů

Chcete vypsat výběrové řízení na telekomunikační služby nebo ICT služby či produkty a nevíte, nebo nemáte zkušenosti s jeho vypsáním? 
Rádi Vám pomůžeme a připravíme pro Vás:

 • přesnou specifikaci Vašich potřeb (co chcete, za kolik a jak)
 • připravíme technický podklad do zadávací dokumentace
 • budeme spolupracovat s vaším právním oddělením nebo zvolenou právní kanceláří na všech podkladech (stanovení kvalifikačních kritérií, stanovení hodnotících kritérií, metoda vyhodnocování, obhajoba kritérií)
 • konzultace v průběhu VŘ
 • pomoc při vyhodnocení VŘ
 • konzultace při jednání s vítězným uchazečem (smlouva, zprovoznění, atd.)
hosting icon 01

Školení

V oblasti vzdělávání a školení jde o možnost účasti zájemců na sérii školení, které zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům pomohou v zdokonalení a rozvoji svých vědomostí a kompetencí v různých oblastech TELCO a ICT technologií.                                                    

Zajišťujeme školení v oblastech:

 • základy počítačových sítí  (networking úrovně I a networking úrovně II)
 • řízení investic a prostředků do IT/ICT pro IT manažery
 • školení ochrana dat a péče o své soukromí  (ISO 27001)
 • školení zaměstnanců, jak mají přistupovat k firemním datům a jak se pohybovat bezpečně na síti.

Sídlo a fakturační adresa

Your IT s.r.o.
Dlouhá 222
251 01  Tehov

IČO: 241 80 513
DIČ: CZ24180513

 

Provozovna

Your IT s.r.o.
U Plynárny 455/95

101 00  Praha 10

+420 606 699 990
info@yourit.cz

Kontakty

Ing. Richard Šedivý
+420 606 634 535
sedivy@yourit.cz

Jiří Bárta
+420 605 232 070
barta@yourit.cz